תקנון

- כל שימוש במילים "8th Floor Studio" או "סטודיו" בתקנון זה ובאתר זה בכלל מתייחסים למותג 8th Floor Studio.

- התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

- מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה הינם חובה על מנת לבצע רכישה באתר 8th Floor Studio.

- הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

- הסטודיו לא יעביר פרטים של לקוח כלשהוא לצד שלישי ללא הסכמת הלקוח מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים באתר אלא אם כן : ידרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי, במידה ויתמזג עם גוף אחר כל עוד יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, במידה ויועלה חשד כי הלקוח עשה שימוש לצורך מעשה בילתי חוקי ו/או הפר את הוראות תקנון זה, לצורך פעילות שיווקית של החברה ע”י קבלני משנה. ללקוחות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

- הסטודיו יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.

- מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי לקוח מהווה הסכמה של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהסטודיו, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשויים לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לסטודיו במייל/טלפון/SMS על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור.

- האתר והסטודיו יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של לקוח לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של לקוחות ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש באתר יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. אך יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבלם.

- הסטודיו משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

- האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כל התקשורת שבין הלקוח לאתר הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר.

- התשלומים באתר מאובטחים באמצעות PCI DSS - תקן האבטחה הבינלאומי לסליקת אשראי. 

- במקרים שאינם בשליטתו ו/או נובעים מכוח עליון, הסטודיו לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

- אישור תקנון זה בעת ביצוע הזמנה באתר הוא חובה ומהווה אישור גם של מדיניות המשלוחים והחלפות/החזרות.

- המחירים באתר זה נקבעים בשקלים ומומרים לדולרים אוטומטית לפי שער הדולר היציג בכל יום. מחירי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

- הסטודיו שומר לעצמו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן) ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

- הסטודיו לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירות.

- לאחר ביצוע ההזמנה ואישור התשלום ישלח סיכום של ההזמנה וקבלה על התשלום למייל שהוזן בעת ביצוע ההזמנה.

-  8th Floor Studio שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה וכל מדיניות אחרת הרשומה באתר בכל עת. שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום באתר.

- אם הסטודיו נרכש או ממוזג עם חברה אחרת, ייתכן שמיידעך יועבר לבעלים החדשים כך שנמשיך למכור לך מוצרים.

- קישורים - כשאת/ה לוחץ על קישורים בחנות שלנו, הם עשויים להפנותך מהאתר שלנו. הסטודיו אינו אחראי לנוהלי הפרטיות של אתרים אחרים.

- אתר זה מופעל על ידי Shopify. הם מספקים את פלטפורמת המסחר האלקטרוני המקוון המאפשרת למותג 8th Floor Studio למכור את המוצרים והשירותים שלו.

 

אחריות:

- המותג 8th Floor Studio עושה שימוש בחומרים איכותיים ועמידים על מנת לייצר תכשיטים ייחודים ברמה גבוהה, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.

- הלקוח רשאי למסור כל תכשיט הנקנה ב-8th Floor Studio לניקיון והברקה בסטודיו, עד פעמיים בשנה בחינם.

- על כל תכשיט ניתנת אחריות ל-5 שנים, בתנאי שנעשה בו שימוש סביר. האחריות תקפה על פגמים בתכשיט שנגרמו כתוצאה מבעיה בייצור. האחריות אינה תקפה על שברים, אובדן, ושרשראות שנקרעו.

- הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבחון כל מקרה לגופו ולהחליט אם הפגם בתכשיט כלול באחריות, ויתוקן בחינם או אם נגרם כתוצאה משימוש לא סביר במכוון או לא על ידי הלקוח.

- במידה והלקוח קיבל תכשיט פגום המותג 8th Floor Studio מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לתקן/להחליף את הפריט. במידה ולאחר בדיקה בסטודיו הוחלט שהפגם נגרם כתוצאה משימוש לא סביר בתכשיט על ידי הלקוח, הסטודיו לא ייקח אחריות על התכשיט ועלויות התיקון/החלפת התכשיט יחולו על הלקוח. כולל עלויות המשלוח.

- כל תיקון/שינוי בתכשיט שנעשה על ידי גורם חיצוני ו/או לא באישורו של 8th Floor Studio, מבטל את האחריות על התכשיט.

- האחריות לא תקפה על שחיקה טבעית של התכשיט עם הזמן (כגון שפשופים/שריטות הנגרמות לתכשיט ו/או לאבני החן ויהלומים המשובצים בו), או על נזק הנגרם על ידי הלקוח במכוון או לא, ו/או בשימוש לא סביר בתכשיט.